Apple ‘tàn nhẫn’ với đối tác


17:14 - 05/04/2018


Khi đủ khả năng tự sản xuất, Apple thẳng tay gạt bỏ đối tác cung cấp linh kiện của mình dù đó là ai. Trong gần 50 năm, Intel là một ...

Apple ‘tàn nhẫn’ với đối tác


17:14 - 05/04/2018


Khi đủ khả năng tự sản xuất, Apple thẳng tay gạt bỏ đối tác cung cấp linh kiện của mình dù đó là ai. Trong gần 50 năm, Intel là một ...