Bố mẹ làm 6 việc này sẽ tạo ác nghiệp, con cháu cả đời nghèo khổ vì phải gánh tội

Nếu không muốn con cháu sau này phải gánh nợ, chịu tội thay, bố mạnh nên chánh làm những việc ác nhân, kẻo sau này có hối hận cũng đã ...

Đọc Ngay